Rallylydnad fortsättning (27/4 – 1/6)

Rallylydnad bygger på glädje och samarbete mellan föraren och hunden, det är en sport för alla (både förare och hundar). Rallylydnad ger dig god kontakt och följsamhet med din hund. Ekipaget genomför en bana med ett antal skyltar, på varje skylt står det vad ekipaget ska göra.

Målgrupp: I denna kurs vänder vi oss både till dig tidigare gått kurs i nybörjare rallylydnad och dig som tävlat i både nybörjare och fortsättning.

Omfattning: 6 st måndagar med start 27 april, kl. 18.00-20.00

Förkunskaper: Gått kurs i rallylydnad nybörjare eller tävlat i rallylydnad

Mål: Goda kunskaper och färdigheter angående rallylydnad i fortsättningsklass

Kursledare: Erika Elgström

Anmälan till: Erika_Elgstrom@hotmail.com

Kursdeltagare: Max 6 ekipage

Pris: 1 000 kr + ev. medlemsavgift som betalas in före kursstart till Bankgiro: 679-0984 (Swedbank), glöm inte att ange: Rally Fortsättning, namn på förare och hundens namn.

Innehåll: Utveckling av belöningsteknik, fortsättningsskyltar, momentinlärning fortsättningsklass, banträning.