Hälsa fint på folk och gå ordentligt i koppel (29/7 – 2/9)

Preliminära tider:
Onsdag 29/7, 19/8, 2/9. Klockan 19.00 – 21.30
Instruktörer:
Maria Venhammar, 0725-57 24 19, mudimaria@telia.com
Jane Ahlberg, 0707-90 09 65, jane.ahlberg@hotmail.com
Kursavgift:
750 kr. Du måste vara medlem i Råådalens BK .
Kursbeskrivning:
De flesta vill ha hundar som hälsar vänligt på folk utan att hoppa eller på annat sätt vara buffliga. När det gäller koppelpromenader skulle det vara skönt om det inte behöver innebära en ständig konflikt om hur fort det ska gå, vem som ska gå först och när ni ska stanna. Under kursen får ni lära hunden vad den tjänar på att göra och vad som inte är lönsamt. Ni får lära hunden att lyssna på er och att använda belöningar av olika slag på rätt sätt.
Plats:
Råådalens BK med flera ställen
Deltagare:
max 8 ekipage.
Anmälan/medlemskap:
Anmäl dig senast 19/7 till mudimaria@telia.com.
Kursavgiften ska betalas senast 1 vecka efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen.
Bankgiro är 5646-9000 (MV’S Hund- och Hundägarutbildning, ange namn och kurs) .
Info om medlemskap hittar du under ”Bli medlem” på hemsidan (www.raadalensbk.se )
Övrigt:
Du måste ha gällande hemförsäkring eller annan försäkring som täcker skada din kan orsaka.
Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka.
Fika tar du själv med om du vill ha.
Preliminärt kursinnehåll:
Varför hoppar hunden på folk? Attackerar (vänligt eller ovänligt) folk? Rädd eller glad?
Vad ska hunden göra istället?
Varför drar hunden? Drar den hela tiden? Rycker den?
Vad ska hunden göra istället?
Att göra sig själv intressant.
Att använda belöningar.
Hjälpmedel.
Träning – träning – träning . . . . . . . .