Belöningssystem för funktionärer

Styrelsen önskar engagerade medlemmar och för att främja det så vill vi visa uppskattning genom att erbjuda en rabatt för klubbens kurser eller träningsgrupper.

Det ligger en pärm i klubbstugan där medlemmen själv kan fylla i aktiviteter och ansvarig (t.ex. tävlingsledare) kan komplettera/signera. Individen har ansvar för att deras bidrag/insats blir registrerad.

Instruktör eller ansvarig för träningsgrupp måste rapportera in till Studiefrämjandet för att få del av rabatten.

Aktivitet Rabatt (kr)
Röjardag  100
Funktionär på tävling – heldag  200
Funktionär på tävling – halvdag  100
Hjälpare på kurs*  200
Ansvarig träningsgrupp** 300
Tävlingsledare för 1 tävlingsdag 300
Styrelsemedlem 300
Övrigt Enligt överenskommelse med styrelsen

*6 kurstillfällen
**Minst 10 träningstillfällen

Rabatten förfaller två år efter att aktiviteten är utförd