Bli medlem!

För att få träna och nyttja planen samt använda klubbens diverse hinder måste man vara medlem. Enklast är att betala in avgiften till klubbens Bankgiro: 679-0984 (Swedbank) och ange:

·   Namn

·   Adress

·   Postnr och Postadress

·   Telefon

·   Personnummer

·   E-mail

Uppgifterna ovan måste vara med för att det ska bli ett giltigt medlemskap

Om Ni ej får plats med uppgifterna maila: raadalenkassor@gmail.com

OBS! Anges e-mail så får du ett mail från SBK som hälsar dig välkommen och ger dig ditt medlemsnr.

Medlemskorten skrives ut från SBKs sida (skickas ej ut)