Skicka in resultat (Lydnad/Bruks/Rally)

Lydnad:

Poäng tilldelas ekipage som har erhållit 1:a pris på officiell lydnadstävling
I lydnadsklasserna 1, 2 och 3 får man tillgodoräkna sig högst 3 (3) resultat per klass och år.
I elitklass får samtliga resultat räknas under året.
Poäng till barometern utdelas enligt nedan:

Tävling nr
Klass             1     2     3

I                       3p   2p   1p

II                     4p   3p   2p

III                    5p   4p   3p

Elit                 5p   5p   5p

Maila dina resultat senast 10 januari till annika.hedman.63@gmail.com

 

 

Bruks

Poäng tilldelas alla ekipage som har erhållit godkänd-, uppflyttnings-, eller certpoäng vid officiella bruksprov under året.
I appell-, lägre och högre klass kan man bara räkna tre (3) resultat per gren och klass.
Om man tävlar elitklass så får man bara tillgodoräkna sig tre (3), om dessa är resultat av godkänd karaktär.
Alla resultat i elitklass av certpoängs karaktär får man tillgodo räkna sig.

Poäng erhålls efter dessa normer:

                                                       Tävling nr
Klass/resultat                       1     2     3

Appellkl uppfl                       3p  2p  1p
Lägrekl godk                         3p  2p  1p
Lägrekl uppfl                         4p  3p  2p
Högrekl godk                        4p  3p  2p
Högrekl uppfl                       5p  4p  3p
Elitkl godk                              5p  4p  3p

 Certpoäng erhåller 7 poäng varje gång
Certifikat erhåller 8 poäng för varje gång
Tjänstehundscert erhåller 4 poäng
Brukschampionat erhållet under året ger 1 poäng

Maila dina resultat senast 10 januari till annika.hedman.63@gmail.com

 

 

Rallylydnad:

Poängräkningen går till som så att man räknar de 5 bästa resultaten under året som gått och adderar ihop poängen (godkänt eller inte) samt får 15 poäng för varje titel (klass man blir uppflyttad från).

Maila dina resultat senast 10 januari till erika_elgstrom@hotmail.com