Skicka in resultat (nose work)

De fem bästa resultaten under året räknas, både officiella och
inofficiella tävlingar. För inofficiella tävlingar krävs en kopia eller foto på skrivet protokoll. För officiella resultat kan länk till SKK hunddata skickas.
Poäng delas ut enligt följande tabell (för inofficiella tävlingar ges
hälften av poängen). Vid tävling med t.ex. tre sök ges maxpoäng som vid 75 p.

NW1 NW2 NW3
Godkänt doftprov 2 2 2
Deltagande i tävling 1 1 1
Uppflytt TSM 5 10
Uppflytt TEM 3 7
Officiella tävlingar
100 p 6 8 10
75-99 p 5 7 9
50-74 p 4 6 8
25-49 p 3 5 7
0-25 p 0 4 6
Avdrag för fel -1 -1 -1
SSE/delmoment 5 5 5

Maila dina resultat senast den 10:e januari till emma.laurin@gmail.com