Lydnadsgrupp (tisdagar hösten 2017)

Start 22 Augusti 19.00

Här tränar vi alla lydnads moment inom lydnad och bruks. Ibland kommer några rallylydnadsmoment inflikades samt budföring.
Det vi lägger fokus på är störningsträning och stadga – sådant som man inte kan träna själv.
Vi tränar på gruppens önskemål och alla tränar på sin nivå.
Man skall ha gått en startklass/lydnadsklass 1 kurs för att delta.
Träningen startar alltid med platsliggning och sittande i grupp.
Vi tränar utomhus fram till mitten av oktober och denna träning kostar 300 kr vilka insätts på bankgiro 679-0984 (Swedbank) märk inbetalningen med Eva’s träningsgrupp. Krav att man är medlem i Råådalens Brukshundsklubb.

Från mitten av oktober tränar vi inomhus i ett stort ridhus och då kostar detta 300 kr för de som vill träna där.
Anmälan/frågor sker antingen till ehurtig@telia.com eller mobil nr. 0734412075.

Välkomna nya, gamla samt nygamla deltagare önskar Eva, Wirra och Pluto