Hälsa fint & Gå ordentligt i koppel 20/6-4/7

i samarbete med STUDIEFRÄMJANDET

Preliminära tider: torsdag 20/6, 27/6, 4/7  19.00 – 21.00

Vi som håller kursen

Maria Venhammar, 072-5572419, mariavenhammar@gmail.com

Jane Ahlberg, 0707-900965, jane.ahlberg@hotmail.com 

Kursavgift: 1200:-. Du måste vara medlem i Råådalens BK .

Kursbeskrivning: De flesta vill ha hundar som hälsar vänligt på folk utan att hoppa eller på annat sätt vara buffliga. När det gäller koppelpromenader skulle det vara skönt om de inte behöver innebära en ständig konflikt om hur fort det ska gå, vem som ska gå först och när ni ska stanna. Under kursen får ni lära hunden vad den tjänar på att göra och vad som inte är lönsamt. Ni får lära hunden att lyssna på er och att använda belöningar av olika slag på rätt sätt. 

Plats: Råådalens BK med flera ställen

Deltagare: max 8 ekipage. 

Anmälan/medlemskap: Om du är intresserad av att delta på kursen så anmäl dig senast 5/6 till mariavenhammar@gmail.com. Kursavgiften ska betalas till bg 5646-9000 (MV’S Hund- och Hundägarutbildning. Ange namn och kurs.) senast 1 vecka efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen.  Mer info om medlemskap hittar du under ”Bli medlem” på hemsidan (www.raadalensbk.se )

Fika: tar du själv med om du vill ha. 

  • Du måste ha gällande hemförsäkring eller annan försäkring som täcker skada din kan orsaka.
  • Din hund måste vara vaccinerad mot valpsjuka.

Preliminärt kursinnehåll:

Varför hoppar hunden på folk? Attackerar (vänligt eller ovänligt) folk? Rädd eller glad?
Vad ska hunden göra istället?
Varför drar hunden? Drar den hela tiden? Rycker den?
Vad ska hunden göra istället?
Att göra dig som intressant.
Att använda belöningar.
Hjälpmedel.
Träning – träning – träning . . . . . . . .

Som medlem i Brukshundklubben får Du bl a följande:

Tidningen Brukshunden.
Tillgång att träna på klubbens marker.
Kontakt med kunniga instruktörer och lärare.
Erbjudande att delta på temakvällar och föreläsningar.
Möjligheter till utbildning av Dig själv som hundägare i träningsgrupper.
Rätt att tävla.
Möjligheter till utbildning av Dig själv om Du vill bli exempelvis instruktör eller tävlingsledare.
Olycksfalls försäkring inom ramen för organiserad verksamhet.
Och inte minst  –  många nya vänner.