“Jobbiga hundar” (1/8 – 7/10)

En kurs om ansvar, gränssättningar, kamratskap och rättvisa.

Preliminära tider:
Lördag: 1/8, 9.00 – 13.00.
Onsdagar: 12/8, 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 19.00 – 21.30
Instruktörer:
Maria Venhammar, 0725-57 24 19, mudimaria@telia.com
Jane Ahlberg, 0707-90 09 65, jane.ahlberg@hotmail.com
Medhjälpare:
Annika Hedman, 0737-19 15 01, annika.hedman.63@gmail.com
Kursavgift:
1 650 kr + medlemsavgift i Råådalens Brukshundklub
Kurslitteratur:
Det är bra om ni läser dessa tre olika böcker:
Lathund för flockledare på två ben (Stridhs Hundägarskola),
Kontaktkontraktet (E Bodfäldt),
Hur får jag hunden att …..? (M Mohlin).
Kursbeskrivning:
Alla vill vi väl att hunden ska lyda oss och inte hitta på en massa ofog (dra i koppel, hoppa på folk, skälla i tid och otid, göra utfall, vakta ….). Under kursen får ni lära hunden vad den ska göra istället, och att sätta tydliga gränser (ibland handfasta, fysiska gränser om det behövs). Ni får lära hunden att koppla av och ni får lära er att att använda belöningar av olika slag.
Plats:
Råådalens Brukshundklubb m fl platser.
Deltagare:
Max 6 st ekipage med stora och medelstora hundar.
Anmälan till:
mudimaria@telia.com senast 24/7.
Betalning:
Betalning till Råådalens bg 679-0984, ange namn och kurs. Kursavgift/medlemsavgift ska vara betald 1 vecka efter att du fått en bekräftelse på att du kommit med. Mer info om medlemskap hittar du under ”Bli medlem” på hemsidan www.raadalensbk.se.
Övrigt:
Fika tar du själv med om du vill ha.
Du måste ha gällande hemförsäkring eller annan försäkring som täcker skada din hund kan orsaka.
Preliminärt kursinnehåll:

  1. Teori. Praktisk träning: kontakt, belöning, se upp till/tycka om, lyssna……. Lägga upp träningsplaner.
  2. Praktisk träning exv hundmöten
  3. Praktisk träning exv komma när man kallar
  4. Praktisk träning exv gå fint i koppel
  5. Praktisk träning exv vakta
  6. Praktisk träning exv det som behövs