Genomgående för alla grenar är att du måste tävla för Råådalens BK för att resultaten ska räknas!

Rapportera in dina resultat här senast den 10/1-2025 klockan 23.59!
Maila in dina resultat (namn, hund, datum och resultat) till raadalensbk@gmail.com senast den 10/1-2025 klockan 23.59!
Maila in dina resultat (namn, hund, datum och resultat) till raadalensbk@gmail.com senast den 10/1-2025 klockan 23.59!
Maila in dina resultat (namn, hund, datum och resultat) till raadalensbk@gmail.com senast den 10/1-2025 klockan 23.59!
Maila in dina resultat (namn, hund, datum och resultat) till raadalensbk@gmail.com senast den 10/1-2025 klockan 23.59!
Maila in dina resultat (namn, hund, datum och resultat) till raadalensbk@gmail.com senast den 10/1-2025 klockan 23.59!
Maila in dina resultat (namn, hund, datum och resultat) till raadalensbk@gmail.com senast den 10/1-2025 klockan 23.59!