Styrelsen 2022

Ordförande:
Carina Fagerström
Kontakt:
carina.fagerstrom@raadalensbk.se
Sekreterare:
Anna Karlsson
Vice ordförande:
Ninni Nilsson
Kassör:
Christin Karlsson

kassor@raadalensbk.se
Ledamöter:
Cecilia Palm
Magnus Nilsson
Helen Möller
cissipalm@raadalensbk.se
Suppleanter:
Pathricia Gullberg
Zuzana Lindberg Turner
Revisorer:
Gunilla Thynell
Camilla Lindström
Revisorssuppleant:
Anne-Marie Rosenkvist
Valberedning:
Erika Elgström, sammankallande
Daniel Baltrock
Stefan Möller