Styrelsen 2024

Ordförande:
Carina Fagerström
Kontakt:
carina.fagerstrom@raadalensbk.se
Sekreterare:
Anna Karlsson
Vice ordförande:
Ninni Nilsson
Kassör:
Christin Karlsson

kassor@raadalensbk.se
Ledamöter:
Zuzana Turner Lindberg
Pathricia Gullberg
Camilla Lindström
Suppleanter:
Linda Boklund Birgersson
Åsa Yhlén
Revisorer:
Gunilla Thynell
Ann-Marie Rosenkvist
Revisorssuppleant:
Veronika Liverstam
Valberedning:
Erika Elgström, sammankallande
Annika Hedman
Maritza Åsling