Träningsgrupper

I en träningsgrupp träffas vi och hjälps åt att få ut så mycket som möjligt av ett träningspass, utan instruktörer. Det innebär att var och en själv tar ansvar för vad ni som ekipage behöver träna på, även om man har ett stöd från de övriga medlemmarna i träningsgruppen.

Om man behöver hjälp med inlärning, moment eller bara har ett generellt problem, så kan man diskutera lösningar, få feedback och utvärdering från träningsgruppen. Genom denna diskussion och utvärdering utvecklas alla deltagare i gruppen.

Målet är att alla i träningsgruppen ska hjälpa varandra och att alla ska utvecklas genom en varm och öppen träning.

Vill ni starta en träningsgrupp och vara garanterade en plats på appellplanen och/eller klubbens träningsmarker? Alla i träningsgruppen ska vara medlemmar i Råådalens Brukshundklubb, betala terminsavgiften och fylla i listor till studiefrämjandet. Syftet med träningsgruppen (definieras av träningsgruppen) kommer att finnas på hemsidan och klubbens facebook. Nya deltagare i träningsgruppen får prova träna med träningsgruppen ett par gånger utan avgift och därefter kommer träningsgruppen och den nya deltagaren överens om syftet med träningsgruppen passar deltagarens behov och kunskapsnivå. Hör av er till någon i styrelsen om ni vill starta upp en ny träningsgrupp.