Träningsgrupper

I en träningsgrupp träffas vi och hjälps åt att få ut så mycket som möjligt av ett träningspass, utan instruktörer. Det innebär att var och en själv tar ansvar för vad ni som ekipage behöver träna på, även om man har ett stöd från de övriga medlemmarna i träningsgruppen.

Om man behöver hjälp med inlärning, moment eller bara har ett generellt problem, så kan man diskutera lösningar, få feedback och utvärdering från träningsgruppen. Genom denna diskussion och utvärdering utvecklas alla deltagare i gruppen.

Målet är att alla i träningsgruppen ska hjälpa varandra och att alla ska utvecklas genom en varm och öppen träning.

Är ni intresserade av att starta en träningsgrupp, kontakta styrelsen.

En träningsgrupp är garanterad plats på appellplanen och/eller klubbens träningsmarker. Kravet är att det finns en ansvarig för gruppen som sköter inrapportering till Studiefrämjandet. Deltagarna måste vara medlemmar i Råådalens Brukshundklubb. Våra träningsgrupper är gratis.  Syftet med träningsgruppen (definieras av träningsgruppen) kommer att finnas på hemsidan och klubbens facebook.