PROJEKT ”STÅENDE BANA”

Stående banan tar jullov!
På grund av stormens framfart så bestämde vi oss hastigt för att ta in banan. Tanken är att stående banan kommer igen när den värsta vintern är över.
Under uppehållet så tar jag tacksamt emot förslag på banor att utgå ifrån (OBS! Det är få banor som funkar i original eftersom det ska finnas två vägar). Sitter ni inne med nåt kul så maila mig; mia.baltrock@hotmail.com.
Ha det gott allihopa! /Mia

 

———————————————————————————

Det kommer att finnas ett markerat banområde med en stående hoppbana under en prövotid på ca 6 veckor (därefter utvärderas projektet). Vitsen är att öka tillgängligheten för klubbens medlemmar, d.v.s att det ska vara enkelt att träna. För att banan ska vara till nytta för så många som möjligt kommer det att finnas ett lättare (kl 1-2) och ett svårare (kl 2-3) vägval. Det lättare alternativet kommer att vara uppmärkt, det svårare finns att hitta på klubbens facebook-sida.

Den stående banan ska inte användas i kursverksamheten vilket innebär att det är möjligt att träna trots pågående kurs. Hinderna i banan får dock inte flyttas.
Vi har satt upp lite riktlinjer för detta projekt. Meningen med dessa är att de ska utvärderas, så åsikter och synpunkter är välkomna via mail; daniel.baltrock@hotmail.com

Förhoppningen med projektet är att kunna förbättra servicen till klubbens agilityaktiva medlemmar.

/Agilitysektorn

REGLER STÅENDE BANA

1) Endast klubbens instruktörer får bygga om banan.

2) Banskissen skall läggas ut på Facebooksidan, Råådalens Brukshundsklubb, skriv vilken svårighetsgrad.

3) Varje bana ska stå ungefär en vecka så folk som sett att en ombyggnad skett hinner träna på den. Ombyggnad bör i första hand ske fredag till söndag

4) Tanken med den stående banan är att öka tillgängligheten för klubbens medlemmar. Därför ska den inte användas av kursverksamhet eller träningsgrupp, dvs banan ska vara tillgänglig för träning även under pågående kurs.

5) Gräsklippning inom banområdet kommer inte att ske när banan står uppe. Daniel och Mia ansvarar för att banan röjs undan inför gräsklippning vid behov. När banan är nerplockad kommer detta att meddelas på Facebooksidan, Råådalens Brukshundsklubb

6) Då vi vill ha en varierad svårighetsgrad är det önskvärt att banorna som sätts upp inkluderar 2 vägval i olika svårighetsgrader. Den lätta banan bör vara kl 1-2 och den svåra kl 2-3. Numreringen ska utföras av det enkla vägvalet.

7) För banan avsätts följande hinder, dessa ska inte utnyttjas på annat sätt än i den stående banan. När de inte används i banan skall de stå långs appellplanens övre kortsida, dvs på banområdets ena långsida.

a) 3 långa tunnlar (inkl tunnelhållare)
b) 2 korta tunnlar (inkl tunnelhållare)
c) 14 hopphinder
d) 1 delbart däck
e) 1 långhopp

8) Dessa regler kommer att gälla under 6 veckor fram tom 1 okt därefter görs en utvärdering utefter de synpunkter som meddelats till daniel.baltrock@gmail.com.