Agilitymöte (25/2 kl 19.00)

Genomgång och diskussion av remissförslag 2 från Sagiks regelrevideringsgrupp. Utifrån diskussion och ev omröstning kommer Råådalens BK att skicka en skrivelse som svar på remissförslaget.

Passa på att tycka till och göra din röst hörd i denna demokratiska process genom att komma på mötet den 25 februari 2020 kl 19.00. Kan du inte delta på mötet men ändå vill framföra dina åsikter så maila till Mia senast den 24 februari 2020 på mia.baltrock(snabela)hotmail.com.

För att läsa på om gällande regelförslag se sagiks hemsida:
https://agilityklubben.se/regler/regelrevidering/

Vi ska enas om vilken typ av tävling och datum för denna vi ska ha under säsongen. Diskussion om/förslag kring fortsättning av stående banan skall också tas fram.

För mer info, vänligen se Facebookeventet.