Nya restriktioner covid -19

Med tanke på det som händer just nu i Skåne när det gäller smittspridningen av covid -19 känner vi oss tvingade att med omedelbar verkan ställa in all verksamhet i Råådalens regi. Det gäller både kurser och träningsgrupper.

I första hand gäller stoppet fram till den 17’e november.

Vi kommer nogsamt att följa de rekommendationer som kommer från Svenska Brukshundklubben/Svenska Kennelklubben och Folkhälsomyndigheten.

Det är inget lätt beslut som vi i styrelsen nu har fattat. Vi förstår också att några av er kanske tycker att det är onödigt och fel att stoppa utomhusaktiviteter som t ex våra träningsgrupper. Men med tanke på det läge som nu råder väljer vi att vara extra tuffa. Vi hoppas på överseende med detta beslut och det är för allas vårt bästa!

Vår apellplan är inte stängd och självklart får du som medlem fortsatt nyttja planen för träning. Men tänk på de restriktioner som finns. Läs nedan om de allmänna råd som finns för Region Skåne

//Råådalens Brukshundklubbs styrelse gm Carina Fagerström, ordförande

Region Skåne
För den som vistas i Skåne län finns beslut om lokala allmänna råd:

Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.

Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Smittskyddsläkaren i Skåne betonar att det viktigaste är att undvika idrottsträningar, matcher, cuper och tävlingar, särskilt sådana som drar deltagare från andra regioner.

Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter och arbetsplatser.

Beslutet gäller till och med den 17 november, men kan förlängas.

Länk till folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/637a2276a5cf4928806fab923c089ee8/inforande-av-lokala-allmanna-rad-hslf-fs-2020-12-skane-lan-folkhalsomyndighetens-beslut-27-okt-2020.pdf