Ny träningsgrupp i specialsök!


Specialsök för aktivering

För att komplettera den träningsgrupp som redan finns i specialsök och ge ännu fler medlemmar möjligheten att träna tillsammans med andra likasinnade, skapar vi nu ytterligare en träningsgrupp.

Denna träningsgrupp kommer att utgå från Råådalens BK och befinna sig på klubben eller i dess direkta närhet. Vi kommer att vara både inomhus och utomhus, beroende på väder och övriga kurser. Träningsgruppen passar dig som har viss kunskap om specialsök och vill aktivera din hund. Målsättningen att tävla kan givetvis finnas, men det är inget krav.

Observera att denna grupp inte är instruktörsledd, utan alla hjälps åt. Träningsgruppen är kostnadsfri, men medlemskap i Råådalens BK krävs.

Träningsgruppen kommer ligga på tisdagar jämna veckor, 18:30 – 20:30. Första tillfället är den 30 november.

Intresserad? Skicka din anmälan till sara.bjorck1@gmail.com.