Stående bana med träningsgrupp

Under våren 2022 kommer Stående Bana att göra comeback på Råådalen, tillsammans med en träningsgrupp! Vi slår ihop två goda ting till en riktigt bra sak!

Träningsgruppen är till för alla som känner att de är redo att träna någorlunda på egen hand på en färdigbyggd bana tillsammans med träningskamrater som kan ge feedback och hjälp. Svårighetsgraden kommer att variera, allt från klass 1 till klass 3. Oftast kommer endast ett alternativ att finnas i banan. Det kommer finnas möjlighet att bygga både hopp- och agilitybana. Träningsgruppen är inte instruktörsledd.

De veckorna träningsgruppen ses hjälps de åt att bygga en ny bana som sedan lämnas kvar för klubbens övriga medlemmar att träna på.

Träningsgruppen kommer att vara varannan vecka, tisdagar ojämna veckor 18:30 ~ 20:30. Under dessa timmar är Stående Banan låst till de som ingår i träningsgruppen.

Träningsgruppen ses första gången den 12 april, 2022 och är kostnadsfri för Råådalens medlemmar.

Under april och maj kommer även Stående Banan att utnyttjas av den Coachgrupp som kommer hållas på klubben. På torsdagar jämna veckor klockan 18:00 – 21:00 kommer således Stående Banan vara låst för Coachgruppen under dessa tider (med undantag för den 26/5 då banan är låst för Coachgruppen klockan 15:00 – 19:00). Det kan vid Coachgruppens ombyggnader komma att finnas mer än ett alternativ i samma bana. Svårighetsgraden kommer då att vara klass 1-2.

Under april och maj kommer således Stående Banan att byggas om varje vecka. Från och med juni månad kommer Stående Banan mest troligt bara att byggas om varannan vecka.

Är du intresserad av att vara med i träningsgruppen? Anmäl dig via formuläret!