Grundfärdigheter tävling, unga hundar 3/4-15/5

Om du ska tävla (bruks, IGP, lydnad, rally ……) och vill lägga en god grund.

i samarbete med STUDIEFRÄMJANDET
Preliminära tider: onsdagar 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 8/5, 15/5, 19.00 – 21.00,
Vi som håller kursen:
Maria Venhammar, 072-5572419, mariavenhammar@gmail.com
Jane Ahlberg, 0707-900965, jane.ahlberg@hotmail.com
ev medhjälpare

Plats: Råådalens Brukshundklubb (se karta på www.raadalensbk.se ). Om vädret är för dåligt tränar vi i klubbstugan. Löptik måste ha tikskydd på sig.
Anmälan: Om du är intresserad av kursen så anmäl dig till mariavenhammar@gmail.com.
Kursavgift: 2400:- till bg 5646-9000 (MV’S Hund- och Hundägarutbildning), ange namn och kurs.
Betalas senast 1 vecka efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen.
Medlemskap: Du måste vara medlem i Råådalens BK. Mer info om medlemskap hittar du under ”Bli medlem” på hemsidan (www.raadalensbk.se )
Hundens ålder: Inte äldre än 12 månader vid kursstart
Kurslitteratur: Dessa böcker är det bra att läsa igenom inför kursstart:
• Bästa starten, Brandel/Svendsen
• Lydnadträning i teori & praktik, Egtved/Köste (får köpas begagnad)
• Med sikte på 10:an, Svartberg
Deltagare: max 6 ekipage
Förkunskaper:
Du måste ha god kontakt med din hund och vilja att lägga ner tid på att träna.
Ha god teoretisk kunskap om hur tävling går till och vilka moment som ingår.
Inför kursstart måste du ha läst igenom SBKs regler för åtminstone Startklass/lydnad och Appelklassens lydnad (www.brukshundklubben.se )
Inför kursstart ska du veta hur du hanterar konto/anmälan på SBK-tävling.
Inför kursstart bör du också ha kikat på tävlings-video på exv youtube.
Preliminärt kursinnehåll:
Bakdelskontroll
Belöningskontroll
Fokus/kontakt, gå+kontakt
Frysa position/stanna kvar
Hakan i handen, hålla fast
Hantering
Hopp
Inkallning
Kontakt
Koppla av
Momentträning
Målbild (vad/när ”döper” vi)
Sitt, stå, ligg
Springa runt föremål
Störning
Target
Utgångsposition
Du måste ha gällande hemförsäkring eller annan försäkring som täcker skada din hund kan orsaka.

Som medlem i Brukshundklubben får Du bl a följande:

Tidningen Brukshunden.
Tillgång att träna på klubbens marker.
Kontakt med kunniga instruktörer och lärare.
Erbjudande att delta på temakvällar och föreläsningar.
Möjligheter till utbildning av Dig själv som hundägare i träningsgrupper.
Rätt att tävla.
Möjligheter till utbildning av Dig själv om Du vill bli exempelvis instruktör eller tävlingsledare.
Olycksfalls försäkring inom ramen för organiserad verksamhet.
Och inte minst  –  många nya vänner.