IPO-R Nybörjarkurs (29/5-17/7)

i samarbete med STUDIEFRÄMJANDET

Håller i kursen gör:
Maria Venhammar, 072-5572419, mariavenhammar@gmail.com
Jane Ahlberg, 0707-900965, jane.ahlberg@hotmail.com
ev medhjälpare

Preliminära tider:
Lydnad och miljöbana: onsdag 29/5, 5/6, 12/6, 19/6, 26/6, 3/7 kl 19-21
Spår/sök: 10/7, 17/7 kl 18-21
Deltagare: 6-8 ekipage.
Kursen:
• IPO-R betyder: Internationell Prövningsordning Räddningshund, och är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. Grenen är en räddningshundsport med internationella regler.
• Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Alla gör ett lydnadsprogram som också är anpassat till utbildningen för räddningshundar.
• Grenen stimulerar samarbete mellan förare och hund.
• Hunden bör ha bra nerver, stor arbetslust och stort intresse för främmande människor. Du behöver inte ha en utbildad räddningshund för att delta. Alla hundar oavsett ras, även blandraser, är välkomna.
• Är du intresserad av IPO-R ska du läsa igenom reglerna som finns på Svenska Brukshundklubbens hemsida under “Tävlingar/prov” och sätta dig in i dem. Sök också på Youtube så kan du se en del
klipp från tävlingar.

• Föraren bör ha både tid och intresse att lägga på träningen.
• På kursen fokuserar vi på lydnad och miljöbanan, men går också igenom spår och sök.

Krav:
• Ser gärna att du har ett tävlingsintresse.
• Hunden måste kunna arbeta med andra hundar nära utan att bråka.
• Hunden måste vara van vid skott.
• Det är en fördel om hunden tycker om människor.

Plats: Råådalens Brukshundklubb + spår- och sökområden

Anmälan: Om du är intresserad av kursen så anmäl dig till mariavenhammar@gmail.com senast 5/5.

Kursavgift: 3600:- till bg 5646-9000 (MV’S Hund- och Hundägarutbildning), ange namn och kurs.
Betala senast 1 vecka efter att du fått bekräftelse på att du kommit med på kursen.
Medlemskap: Du måste vara medlem i Råådalens Brukshundklubb. Mer info om medlemskap hittar du
under ”Bli medlem” på hemsidan www.raadalensbk.se .
Du måste ha gällande hemförsäkring eller annan försäkring som täcker skada din hund kan orsaka.

Som medlem i Brukshundklubben får Du bl a följande:

Tidningen Brukshunden.
Tillgång att träna på klubbens marker.
Kontakt med kunniga instruktörer och lärare.
Erbjudande att delta på temakvällar och föreläsningar.
Möjligheter till utbildning av Dig själv som hundägare i träningsgrupper.
Rätt att tävla.
Möjligheter till utbildning av Dig själv om Du vill bli exempelvis instruktör eller tävlingsledare.
Olycksfalls försäkring inom ramen för organiserad verksamhet.
Och inte minst  –  många nya vänner.