Vargmöte med hund – Vad gör jag?

Råådalens Brukshundklubb, i samarbete med Studiefrämjandet, bjuder in medlemmar till en informationsträff med Länsstyrelsen.
Antalet platser är begränsade.
Datum: 17 april, kl 18.30
Plats: Råådalens Brukshundklubb
Anmälan