Barometern

Resultaten för 2022 är uppdaterade.

Grattis till er alla!