Anna Karlsson

Är hemsidan otydlig? Daterad? För mycket bilder på shelties? För lite bilder på shelties? Saknar du information, hittar något fel, eller har någon annan feedback så hör av dig till…