GDPR

Säkerhetspolicy

Personuppgiftsansvarig är:
Råådalens brukshundklubb
Org. Nr. 843001-6140
Rausvägen 61
253 74 Helsingborg
Sverige
Mail: raadalenkassor@gmail.com

Vad samlar vi in och varför?
Vi samlar in följande uppgifter av dig som medlem: namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer. Detta gör vi för att kunna registrera dig i Svenska brukshundklubben samt till studiefrämjandet vid kurs.

Informationen kan anses vara personligt identifierbar (PII), men den samlas bara in med ditt samtycke. Informationen lagras och bearbetas på ett säkert sätt. Vi säljer, delar, eller återskapar aldrig din personliga information, med undantag för vad som framgår ovan eller i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet enligt lag eller domstolsbeslut.

Genom att betala in medlemskap och eller anmäla till kurs/träningsgrupp, samtycker medlemmen till att Råådalens brukshundklubb behandlar uppgifterna för det ändamål som anges ovan.

Våra löften
– Vi kommer aldrig samla in känslig personligt identifierbar information om dig (PII) utan din kännedom eller ditt samtycke.
– Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information.
– Du har rätt att få reda på vilka uppgifter vi har lagrade om dig och rätt att bli raderad i våra system.
– Vi håller din information säker så länge det krävs enligt lag och endast visa den för andra i händelse av när lagen så kräver.

Våra tredjepartsleverantörer är följande:
Svenska brukshundklubben
Studiefrämjandet