HUG möte 20230920

PROTOKOLL FRÅN HUG-MÖTE 230920

Närvarande: Maria Venhammar, Erika Elgström, Linda Raushed, Johanna Karlsson, Amanda Hovenberg, Ninni Nilsson, Jane Ahlberg, Pathricia Gullberg,

Martina Wollert från Evidensia Helsingborg höll en föreläsning om HLR på hund. Mycket givande och intressant. Hon lovade att vi skulle få utskrifter att plasta in och sätta upp i klubbstugan.

1.

Samarbete med andra klubbar vis evenemang riktade mot instruktörer/medhjälpare.

Det tas nya tag för att få intressanta föreläsare till klubben, den som är aktuell för tillfäälet är Emelie Jonhsson Vegh. Informerade om att HUG ämnar försöka få tillstånd ett samarbete kring arrangemang med Svalövs Brukshundklubb när det gäller ovanstående. Kontakt har redan tagit med deras utbildningsledare Eva Malmeskog.

2.

Diskussion om “mjuka” träningsmetoder vs “hårda” träningsmetoder.

Alla närvarande fick möjlighet att ge sin syn på saken. Sammanfattningavis fanns en enighet när det gäller att vi ska använda så mjuka/postiva metoder som möjligt i inlärning med att det var OK att använda “hårda”/”ta tag i hunden”/korrigeringar när det gäller att bryta ett oönskat beteende. Påpekades att det är viktigt att försöka vara “steget före”. Boken “bra relation” är en bra läsning. Hänvisades till SBK dressyrpolicy. *

3.

Instruktörsutbildning, nya instruktörer

De som visat intresse är Christian Hedin, Patrhicia Gullberg och Amanda Hovenberg.

4.

Kan vi ha en instruktörsutbildning hos oss?

HUG kommer att undersöka möjligheten att arrangera utbildningen i klubbens regi. Martina Eberhard nämdes som lärare.

5.

Kurser framöver

De enda kurserna (förutom redan anmälda) var en Trix&Trams i februari (Maria V och Jane A) och eventuellt en patrullhundskurs till våren.

Maria V meddelade att man inte måste vara instruktör för att hålla “andra kurser” än de vanliga. De som känner sig entusiastiska och tillräckligt kunniga är väkomna med förslag till HUG om vilken kurs de vill ha osv.

Vi pratade också om att “alla” borde gå de utbildningar som Studifrämjandet ordnar.

6.

Övrigt

Maria V framförde att det var dålig uppslutning på HUG-mötena och att samtliga instruktörer/träningsgrupper borde göra uppehåll för att kunna gå på dessa möten.

*

För de som vill veta mer finns det en del att läsa + en film att titta på:

Policydokoment (SBK) – Policy för hundhållning “Vår vän hunden” (broschyr) + film.