HUG protokoll2021-12-01

Protokoll HUG möte 2021-12-01

Närvarande: Maria V, Eva H, Carina M, Josefin, Erika, Charlotte, Sara B, Annika

Planerade kurser 2022

Maria : IPO-R, Valpkurs lydnads inriktad, klicker, mantrailing

Carina F: Valpkurs

Erika: Prova på (april), Rally avancerad ( i sommar), Rally träningsgrupp onsdagar, ev någon nybörjar rally i vår.

Annika: Valp och eller allmänlydnad, start prel i slutet av feb, gärna tisdagar.

Charlotte: Allmän lydnad, allmänlydnad fortsättning, sund med hund senare under året. Gärna måndagar/onsdagar.

Sara B: Agilityn har möte 13 december, därefter så återkommer Sara. Ev kommer Sara att ha ban-kurs i vinter och nybörjarkurs i vår.

Josefin: Är utbildad SBK instruktör, valp och allmänlydnad. Går gärna med som hjälpinstruktör t ex hos Charlotte till att börja med. Kan tänka sig att hålla rallylydnadskurser framöver, men är ej utbildad rallylydnadsinstruktör, Carina F fråga till styrelsen om det är ok?

Eva H: Ev en valp/allmänlydnadskurs i maj, prova på bruks-helger (spår, rapport mm). Träningsgrupp tisdagar.

HUG Budget 2022 preliminärt, kursintäkter tom 30 nov

Material Balansbollar 5000 kr

Vidareutveckling av instruktörer 5000 kr

Övrigt 6000 kr

Instruktörsutbildning
Grundutbildning 6500 kr
Milersättning 1300 kr
Kurslitteratur 700 kr

IPO-R kostnad

1 bord 800 kr

1 tunnel 3500 kr

1 balansbräda 500 kr

Rallylydnad

Nummerhållare 2700 kr

Balansbollkurs

Material (balansbollar) 3 000 kr

Instruktörsutbildning 3 000 kr

Beräknade kursintäkter
Bruks/Lydnad 67000kr
Marias kurser 9000 kr
Studiefrämjandet 5600 kr

Agility lämnar eget budgetförslag

HUG Verksamhetsberättelse 2021 och verksamhetsplan 2022

Maria hjälper till och plockar fram detta.

Allmänlydnadsträning

Mötet beslutade att återinföra allmänlydnadsträning.

Träningen planeras till ca 1 timme och kommer att ligga på torsdagar, med start i mars kl 19.00.

Alla medlemmar är välkomna att deltaga.
Det är upp till ansvarig att själv planera hur träningen ska se ut, kraven är inte höga, det kan räcka med att man är där och är behjälplig.

Information ut till medlemmar kommer i fb medlemsgruppen, vill träningsansvarig själv kommentera något om sin träning t ex fokus blir störningsträning så går det bra.

Annika sätter samman en lista och ger förslag på vem som ska hålla träningen och när, passar inte tiden så kan man höra med någon annan om de vill byta..

Hjälpinstruktörer

4 förslag på nya hjälpinstruktörer.

Josefin, pratar med Charlotte om att hjälpa till på hennes kurser.

Linda, Sara B kollar om hon vill hjälpa till på Agility och Maria kollar om hon vill hjälpa till på den lydnadsinriktade valpkursen som börjar i december 2021.

Patricia och Gunilla, Annika kollar med Carina F hur vi kan lägga upp det för dem.

Instruktörsmöten 2022

4 möten planeras och preliminära datum är:

9/2, 25/5, 10/8, 23/11

Instruktörsevent

Maria kollar om vi kan få hit Glen från Mallekraft och få en heldag om “Besvärliga hundar”.

Övrigt

Använd timerknappen i boden i stället för den på utsidan, den går i 4 timmar men går att släcka manuellt. Den på utsidan går inte att släcka manuellt.

Vid protokollet

Annika Hedman