Instruktörsmöte 20230503

230503 HUG. Minnesanteckningar

Närvarande: Amanda Hovenberg, Carina Fagerström. Carina Magnusson, Jane Ahlberg, Maria  Venhammar.

1

Vi började HUG-mötet med en information kring Studiefrämjadet av Pär Elofsson:

Drivs via statsbidrag, regionbidrag och kummunala bidrag.

Musikverksamheten är Studieframjadets största verksamhet, därefter kommer Brukshundklubben.

Från och med 2024 kommer ett nytt bidragssystem men Studiefrämjandet vet ännu inte hur det kommer att se ut. Info ska kommer under hösten.

Studiefrämjandet har flertalet intressanta utbildningar som vi beslutade att slå ett slag för. Kostnadsfria om man inte utblir.

2

Carina F meddelade att klubben har ca 300 medlemmar.

3

Under sommaren startar en intensivkurs för valpar, en intensivkurs rallydnad/nybörjare och en appell/spår.

4

Som nya hjälpinstruktörer finns Camilla Lindström. Christian Hedin och Ninni Nilsson (fler?).

5

Några som är aktuella för instruktörsutbildning under 2023 finns inte.

6

Hundpromenader diskuterades: kostnad 20:-/gång (Swish). Ställa frågan vem som vill ordna en promenad, när och var. Lägga ut på hemsidan i god tid var träffpunkten blir. Vi får prova oss fram.

7

Fråga om föreläsning/träning med Memea Mohlin eller Emelie Vegh-Johnsson lyftes igen. Enligt Carina F ligger bollen hos utbildningsledaren som ombetts inkomma med närmare info om när/var/hur/vem. 

Vid pennan

Carina Magnusson/Maria Venhammar