Dagordning förslag till nästa möte

  • Planering
  • Instruktörsutbildningar
  • Nya hjälpare/instruktörer
  • Övrigt

Vill du ha tillagt något här så kontakta mig.

Annika Hedman