Dagordning förslag till nästa möte

  • Hur hantera ersättningar för kurser för instruktörer?
  • Vad innebär Avtalsinstruktör och hur kan man bli det?
  • Hur har det gått med Allmän träning?
  • Organisera arbetet i HUG, bilda arbetsgrupp
  • Kurser för barn/ungdomar
  • Kursinbjudan, inbetalningar för kurser
  • Kursbeskrivningar till hemsidan
  • Årsplanering kurser

Vill du ha tillagt något här så kontakta mig.

Annika Hedman