Dagordning förslag till nästa möte

  • Aktivering för medlemmar under vintern
  • Planering
  • Instruktörs utbildningar
  • Emelie Johnson Vegh, Carpe Momentum
  • innehåll i utvärderingar
  • Övrigt

Vill du ha tillagt något här så kontakta mig.

Annika Hedman