HUG möte 2022-05-30

Närvarande:  Carina F, Carina M, Maritza, Josefin, Annika (sekr)

Avtalsinstruktör information – bordläggs tills nästa möte

Nästa möte flyttas till slutet av augusti, Annika återkommer om datum

Instruktörers ersättning för kurser

Blankett finns på hemsidan under Instruktör, den ska lämnas in direkt efter kursen och det är kassören som ska ha den.

Kursinbetalningar

Kursinbetalning ska vara gjort senast en vecka innan kursstart, om kursen annonseras ut i väldigt god tid så kan man sätta två veckor innan kursstart.
Om man använder formulär för att ta emot kursanmälningar så kan kassören få en länk till svaren och därmed få lättare att följa upp, ansvarig instrukktör behöver då inte skicka lista till kassören. Formulär kan Carina F, Annika H eller Sara B vara behjälplig med att skapa.

Kursplanering inför 2: halvåret

HUG behöver få in från instruktörer vilka kurser de planerar att hålla, Annika ordnar.

Josefine och Maritza planerar för en nybörjar rally till hösten

Öppen träning

Torsdagarnas Öppen träning pausas eftersom deltagarna har varit väldigt få.
Kubben har många träningsgrupper och troligtvis täcker det behovet.
Frågan kommer att tas upp igen senare.

HUG grupp

Diskuterades att skapa en HUG – grupp i stället för som nu bara en HUG ansvarig, för att kunna göra det så behövs någon form av arbetsbeskrivning, Annika ordnar till nästa möte.

Övrigt

Det har framkommit önskemål om kurser för barn o ungdom, mötet diskuterade att göra någon typ av prova-på kurser under höstlovet. Tas upp på nästa möte. 

Hoopers diskuterades, det vore kul om klubben kunde få någon Hoopers instruktör.

Kursupplägg diskuterades, i dag så är ju upplägget att man går valp och/eller allmänlydnad, dvs många går allmänlydnad direkt efter valpkursen.
Det vore bättre med ett upplägg där alla går antingen valp eller allmänlydnad och därefter  en fortsättningskurs, eftersom klubben nu har tillgång till fler instruktörer så är det möjligt att genomföra.

SBK instruktörsutbildning
Klubben har möjlighet att själv arrangera kurs, så länge det finns hjälpare som vill.

Som det ser ut nu så har vi kapacitet att ordna instruktörsutbildning


Det behövs fler hjälpinstruktörer, kolla med kursdeltagare, annonsera på fb.

Funktionärer till tävlingar
Bättre samordning av “jakten” på funktionärer till tävlingar, man kan vara funktionär även om man inte kan något om tävlingsformen.

Rallylydnadsdomare
Josefin skulle vilja gå en utbildning till Rallylydnadsdomare, Carina F tar det med styrelsen.

Glenn från Mallekraft

Alla har varit mycket positiva till den heldag med Glenn Andersson som genomfördes 22 maj.

Annika har varit i kontakt med Glenn ang att vi önskar någon form av uppföljning, kom gärna med förslag på hur en sådan uppföljning skulle kunna se ut.

Någon form av “belöning” för våra hjälpare diskuterades.