HUG möte 2023-11-28

Protokoll 2023-11-28 HUG möte

Närvarande:

Carin F, Carina M, Sara B, Christin, Linda R, Amanda, Christian, Maria V, Jane, Charlotte, Maritza, Annika

Allmän info
Lås på toadörren är  borttaget tillsvidare

Hur kan vi aktivera medlemmar under vintern, ska vi ta betalt ?
From feb håller Maria/Maritza allmän träning varannan måndag kl 19.00. pris 20 kr swishas start mitten av feb

Maritza Förslag:Aktiveringspromenad  t ex på planen stationer med övningar.

Det är bra om även övriga instruktörer kan ta några pass, man lägger upp träningen efter eget huvud.

Maria V: Avtalsinstruktörer, klubben behöver fler, ev är Maritza, Carina M, Charlotte intresserade. De kollar själva upp kraven och återkommer om det. Frågan bollas till styrelsen.

Instruktörsutbildning
Amanda och  Christian är intresserade av att gå, start hos Bjuvs bk blir 20 alt 27 jan.

Hoopers instruktörs utb Maritza o Annika, kollar på detta, återkommer.

Kursplanering
Klubben måste bli bättre på att marknadsföra sig. Får vi dessutom nu fler instruktörer som ska börja med valp/allmänlydnadskurser så måste vi bredda kursutbudet.

Kurser behöver inte vara långa det kan vara korta, intensiv kurser inom olika områden, t ex specialsök, prova på kurser.

Vi behöver även planera långt i  förväg för att kunna göra mer reklam för kurserna

Planerat 2024

Agility Linda nybörjare + fortsättning

Agiity Elisa en fortsättning 

Agility Sara coachkurser

Annika/Maritza Hoopers

PEP träning för instruktörer och hjälpare
Datum och pris för Emelie, skicka ut det till mötets medlemmar pris teorikväll 3000 kr en heldag praktisk träning 7500 kr. Anmälan studiefräm 26/4 + 18/5

Gäster

Fråga till styrelsen ang gästträning nu när vi har låst plan,  hur kan de få kod?

FB gruppen
Ta bort Frida som instruktör, Jasmine, Mia Svensson, Anna Sandberg från fb

Lägg till Camilla L, Elisa, Helen Möller i Fb gruppen.

Kursutvärdering
Annika skickar ut  kursutvärdering och begär få tillbaka med deadline

Övrigt

Maria V: Brukssatsning, med tävlingar, få till en tävlingssektor med tävlingssekr, tävlingsledare under våren, IPO-R tävling ihop med Svalöv i påsk.

Nya möten för 2024

5 mars kl 18.30

4 juni kl 18.30

20 augusti kl 18.30

5 november kl 18.30