HUG möte protokoll 2022-11-23

Närvarande: Linda R, Maria V, Jane A, Erika E, Josefin B, Maritza Å,Carina M, Carina F, Annika H

Madde förevisade och berättade om hur det är att jobba med hundar som söker vägglöss.

Kontaktlistan gällande instruktörer och hjälpare behöver uppdateras med mer info. AH ordnar.

Kursutvärderingsformuläret

Formuläret är frivilligt att använda vid kursavslut. 

Varje instruktör kommer att få en egen länk till sitt formulär och kommer bara att kunna se sina svar. Länken kommer att läggas på instruktörssidan, länk till svaren kommer att skickas direkt till respektive instruktör.

HUG ansvarig och ordförande kommer att kunna se alla svar.

Frågorna ska justeras lite, AH lägger ut på fb för kommentarer

Planering nästa år

Maritza fortsätter med appell lydnad därefter ev patrull kurs.
Carina M: valpkurs våren

Carina F: specialsökkurs 

Maria/Jane: klickerkurs start jan, spårkurs IPO-R, IPO-R lydnadskurs.

Frida: agility temadagar

Sara: Balansboll efter årsskiftet, agility halvdagar i Eket i januari. + övr agilitykurser

Instruktörsutbildning
Carina F: specialsökinstruktör, pris ca 9 000 kr
Linda R: Agilityinstruktör, pris ca 4000 kr. Linda kollar själv på Sagik efter lämplig kursstart.

Mark
Diskuterades om vi kan fråga kommunen om mark att använda till spår, ex gamla campingen eller åkermark vid Raus. Carina F tar frågan med kommunen.

Övrigt
Datumförslag för HUG möten nästa år 8 februari, 3 maj, 9 augusti, 25 oktober , instruktörer ska helst inte boka kurser de dagarna.

Diskuterades tränings grupperna, kan man ha krav på att deltagare ska ställa upp som funktionär på t ex tävling en/två gånger per år? Carina F tar frågan i styrelsen.

Träningsledarkort till träningsledare behöver inventeras, vilka som har kort och hur länge de är giltiga, AH ordnar