HUG protokoll 2022-09-05

HUG möte 20220905

Närv: Amanda, Pathricia, Carina F, Eva, Maritza, Jane, Erika, Annika

 • Verka för att klubben får fler instruktörer Agility & SBK
  Ev får klubben två nya SBK instruktörer under 2023, Pathricia och Amanda är intresserade.
  Agility, just nu har klubben bara två aktiva instruktörer. Hur få fram fler?
  1. S&F frågar deltagare på de mer avancerade agilitykurserna?
  2. Kanske kan någon ej utbildad, hålla en nybörjarkurs samtidigt som  S eller F har kurs?
 • Skulle vi kunna ha en lista över de hjälpare som finns och vilka kurser de är intresserade av att hjälpa till på?
 • Planering av kurser
  Maritza kommer att ha en appell lydnad
  Eva kommer att ha en Spårkurs
 • Medlemsföreläsningar, föreläsningar riktade mot instruktörer/hjälpinstruktörer
  EH kollar med Sabina, föreläsning gällande hundfysik för medlemmar.
  JA kollar om vi kan ha seminarier ang Första hjälpen för hund för medlemmar
 • Instruktörsmöten
  Diskuterades hur ofta vi ska ha möten, inget beslut om antal gånger, mötet i november kvarstår.
 • Skulle hjälpare kunna få någon form av ersättning typ rabatt på kurser?
 • Kursanmälningar görs via formulär, ansvarig instruktör/kassör får länk till svarsfilen och kan följa anmälningarna där.
 • Ang det mailsvar som går ut med automatik vid kursanmälan. I dag står det typ Din anmälan har registrerats, det ska ändras med mer info t ex när kursen ska vara betald, när de senast får besked om de har kommit med osv.