HUG protokoll 2024-03-05

HUG möte 2024-03-05

Närvarande:

Jane, Maria V, Monica, Amanda, Christian, Maritza, Annika

Studiefrämjandet har möjlighet att bjuda in länsstyrelsen för en informationskväll ang vargarna, träffen bli i så fall för alla medlemmar.

Annika bokar datum och informerar styrelsen.

Emelie Johnson Vegh som skulle kommit och hållit träning nu i vår, flyttas fram till hösten, Annika meddelar Emelie.

Kursplanering

Christian, Amanda blir klara SBK instruktörer i slutet av april.
Monica börjar rallylydnad nybörjare nu i vår och kommer därefter att ha en fortsättningskurs, förhoppningsvis kan vi få till Avancerad och Mästar senare i höst, för att kursdeltagarna ska få en kontinuitet. Agilityn jobbar redan på det sättet.

Inom allmänlydnaden så ska vi också sträva efter att få till rullande kurser med valp och allmänlydnad över större delen av året. Där är det också önskvärt att vi får en kontinuitet, dvs har kursare gått valp/allmänlydnad så ska de kunna fortsätta på någon typ av allmänlydnad fortsättning.
Klubben ska också få till mer kortkurser typ valpträffar, Hoopers, Patrull

Vi behöver ha en bättre framförhållning och samordning när det gäller planering av kurser generellt.

Planering just nu

Carina +  Carina  kommer att ha specialsök efter sommaren

Maritza + Monica planerar en kortkurs apportering,inkallning i höst

Christian + Amanda tar valp + fortsättningskurs till hösten

Övrigt
Allmänlydnadsträningen som går  på måndagar ska utvärderas efter våren.

Kursplanering ska vara minst 3 månaders framförhållning, lägg gärna en notis i fb gruppen att du planerar att starta en kurs, åtminstone om den inte fanns med i den ursprungliga planeringen.

Kolla kalendern så att det inte krockar, skriv gärna att  det ska vara kurs på planen eller i stugan.

IPO-R tävlingen kommer att ha sina spårmarker på Assargårdens marker, vid Örby ängar/Gantofta. Annika meddelar Nina Syde på kommunen att  vi inte ska ha marken vid gamla campingen

Maria önskar att att man som instruktör ska kunna få gratis kurs i stället för ersättning om man så önskar, en fråga för styrelsen.

Nästa HUG möte är inplanerat till 4 juni.