Hur man lägger upp kurs

 1. Starta med att öppna kursmallen som finns på Instruktörsidan och skapa en ny baserad på den, spara den som en ny kursmall,namnaden efter kuresn och ansvarig.
 2. Redigera den nya kursmallen, rödmarkerat ska antingen tas bort eller uppdateras
 3. Skapa ett formulär för kursanmälan om det inte är Maria V som ska ha kurs, hon tar emot anmälan via sin mail, dock går även betalningar för Marias kurser till Råådalen, så det ska vara samma bgiro.
  Google Drive, under mappen Formulär – anmälan kurs finns formulär
  Kopiera en gammal (den lila/blå ikonen)
  Namnändra kopian – kurs och namn på den som är ansvarig
  Dubbelklicka så att den öppnar frågeformuläret
  Ändra rubriken
  Välj fliken Svar
  Klicka på Länka till Kalkylark, välj Skapa ett nytt kalkylark
  Gå tillbaka till kursformuläret igen
  Under Svar
  Aktivera Godkänner svar
  Klicka på de tre prickarna
  Bocka för Få epostmeddelanden om nya svar, Svaren går dock till Råådalens mail, som jag och Carina får i dagsläget
  Klicka på Inställningar
  Under Presentation ska det finnas ett svarsmeddelande till de som anmäler sig, typ Tack för din anmälan….

KLART
Klicka på Skicka i övre högra hörnet
Klicka på länkikonen
Bocka i förkorta webbadress
Kopiera, nu har du en länk som du kan klistra in i kursinbjudan på hemsidan, lägg gärna länken dold under en förklarande text typ Rallylydnad.

 1. Logga in på hemsidan
  Välj Inlägg
  Skriv rubrik typ: Allmänlydnadskurs (startdatum-slutdatum)
  Kopiera och klistra in från den nyskapade kursmallen
  Infoga bild
  Välj kategorier, Aktuellt, Kommande etc
  Publicera
  KLART
 2. Kalendern
  Google Drive
  Välj Kalender under prickarna i övre högra hörnet
  I nedre vänstra sidan bockar du för ENDAST  Råådalens kalender
  Klicka på startdatum
  Lägg till titel inkl vem som är ansvarig
  Ställ in tid
  Välj Upprepas inte – Anpassad
 3. Facebook uppdatering

Växla användare till Råådalens…
Kopiera länk från hemsidan, använd webbadressen
Råådalens brukshundklubb fb sida, starta här
Publicera
Välj att dela på Råådalens medlemssida och SBK Skåne Distrikt

Skicka kalkylarkets länk till instruktören och till Christin Kassör. Kassör vill också veta när sista inbetalningsdag är
Använd funktionen Dela, tänk på att kassör ska kunna redigera men inte instruktör

Kursen fulltecknad

När kursen är fullbokad, så stäng anmälan genom att ändra Godkänner svar till Godkänner inte svar. Då kan man även ändra texten där.

Nya kurser via råådalen mailen???