Info SBK Specialsök

Information nr 1 – 2022 från SBK Skåne Distriktets Specialsöksgrupp
Nu har vi ett år framför oss som vi hoppas bli ett aktivt år med mycket Specialsök på
klubbarna. Vi behöver kunna göra fler utvärderingar av Specialsök som provform
men även på andra sätt förbereda oss inför att det blir en officiell provform.
Vi ser gärna att det arrangeras fler prov så att reglerna kan utvärderas ytterligare.
Ett en rekommenderat arvode till domare och provledare att följa bruksprovens
arvode samt körersättning. Lämpligt antal deltagare är 10 deltagare/domare och dag
och en startavgift på 250 – 350 kr beroende på omkostnader för klubben.
Kontaktuppgifter för att boka domare och provledare finns i Distriktskatalogen som
är uppdaterad med domare, provledare samt med i oss distriktsgruppen. Här kan du
läsa mer om hur du arrangerar
prov https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/specialsok/arrangeraprov/
Provledarutbildning
Pilotutbildningen till Provledare är slutförd i vinter och först i Skåne att bli
provledare är Bodil Gustavsson – Sjöbo Brukshundklubb. Stort Grattis Bodil!
Är du intresserad av kommande provledarutbildning, förkunskapskrav, när det börjar
etc, håll dig uppdaterad med information från den centrala arbetsgruppen, se länk
nedan.
Instruktörsutbildning
På Åhus BK pågår en instruktörsutbildning och Sjöbo BK kommer att starta en
instruktörsutbildning den 25 februari. I skrivande stund finns det fortfarande några
platser kvar. För mer information se Sjöbos hemsida och kontakta
Utbildning@sjobobk.se för anmälan och om du har ytterligare frågor.
Några datum att boka in i kalendern
Den 14 maj kommer vi att ha en funktionärsträff, inbjudan med mer information
kommer ut i god tid.
Den 4 och 5 juni arrangerar vi en lagtävling i Specialsök, även här kommer det ut mer
information.
Håll dig uppdaterad
Bra information som uppdateras av den centrala arbetsgruppen hittar du på på
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/specialsok/
Gå gärna med i fb grupperna ”SBK Specialsök” samt sök medlemskap i ”SBK
Specialsöksforum” där du ansöker med ditt medlemsnummer.
Vänliga hälsningar
SBK Skånedistrikts Specialsöksgrupp