Inrapportering till Studiefrämjandet

Inrapportering till Studiefrämjandet 2022-02-13

 • En kurs/träningsgrupp ska ha minst 3 personer till max 20 personer (från 13 år)
 • Det ska vara minst 3 träffar á 3 studietimmar
 • Max 3 gånger i veckan om max 4 studietimmar
 • Man kan avvika från ovanstående, men tag då kontakt med handledaren (Ulrik) innan
 • Kontaktperson mot Studiefrämjandet är Maria Venhammar
 • Det ska finnas en Studieplan, men man kan återanvända samma och behöver inte skapa en ny för varje kurs, e x det räcker med en för valpkurs och en för allmänlydnad osv  
 • Skicka in planering för kursen i förväg, innan den har startat, om Studiefrämjandet begär det
 • Studiefrämjandets logga ska finnas väl synlig, informera att klubben gör kurserna i Studiefrämjandets regi
 • Klubben kan söka ersättning även för föreläsningar som är minst 30 minuter
 • Studiefrämjandet kan bistå med t ex litteratur
 • Utvärdering, Studiefrämjandet kan vara behjälplig med att skapa/skicka ut utvärderingar
 • Har du haft en hjälpare så ska även hjälparens namn och personnummer rapporteras in
 • Tänk på att det är 45 minuters lektionstimmar
 • Du kan lägga på 0 ,5 tim för förberedelse (vid varje kurstillfälle) i inrapporteringen till studiefrämjandet
 • Ny kontaktperson på Studiefrämjandet är Hanna, tel 073 0616610, hon kan hjälpa om något krånglar. Annars går det bra att kontakta mig, annika.hedman63@gmail.com

Studieplan

Det behöver inte vara någon detaljerad plan, men det är bra om den innehåller:
Ämne (vad vill ni studera?)

Mål

Tid/Plats

Hur

Alternativt så kan du skicka in din kursplan

Studieplan ska skickas till handledaren i mail

Praktiskt om inrapportering

Elektronisk inrapportering enligt den nya modellen

 • Använd inte Internet Explorer!
 • Tjänsten fungerar på dator, mobil och surfplatta
 • Alla kan registrera Närvaro och en del kan även Skapa
 • Utbildningsansvarig kan se alla kurser
 • länk https://etjanst.studieframjandet.se/
 • Information om etjänst https://www.studieframjandet.se/etjanst

Skapa arrangemang

Fyll i de uppgifter du har, namn på kursen, startdatum, veckodagar

skicka in

Arrangemanget ska först godkännas av Studiefrämjandet, du får mail när det är klart

Registrera närvaro

Välj arrangemang

Registrera närvaro för de olika dagarna

Till signera

Signera gör du med den kod du får (klicka på skicka kod) det är förinställt om du vill ha koden till SMS eller mail, men det kan du ändra

Fyll i koden

Eller med ditt mobila bankid

slutför signering