Kursavgifter 2023

Information från styrelsens senaste möte den 4/12 2022

Styrelsen beslutar att höja klubbens kursavgifter till 1 400 kr för en kurs på 12 timmar, det vill säga ett timpris på 116,7 kr. Instruktörerna är inte bundna till 6 tillfällen á 2 timmar (eller 8 tillfällen á 1,5h), utan kan anpassa upplägget efter förutsättningarna.

*********************************************************************
Det innebär att fr o m 1/1 -23 tar vi 116,70 per timme för våra kurser (gäller inte Maria Venhammar som är avtalsinstruktör). Självklart är det inte alla kurser som är 12 timmar. Har man en kurs som är på 6 blir kostnaden 700 kr. Tänk på när ni planerar era kurser att inte ta ber betalt än det antal timmar som kursen är.