Lathund instruktörer

Lathund instruktörer och träningsledare  2023-12-10

 • Alla kurser och träningsgrupper ska rapporteras in till Studiefrämjandet.
  Se separat instruktion för inrapportering till Studiefrämjandet.
 • Alla våra kurser genomförs tillsammans med Studiefrämjandet.
 • Vill man använda den träningsmark som klubben har tillgång till och ansvarig för träningen/kursen inte är instruktör, så måste man ha ett speciellt utfärdat träningskort. Annika Hedman är kontaktperson för detta.
 • Alla kurser och träningsgrupper ska lägga in sina träningstillfällen i kalendern på hemsidan. Kontaktpersoner är Amanda Hovenberg eller Annika Hedman.
 • Kurser har alltid företräde till appellplan
 • Tänk på att lämna plats för andra medlemmar på planen, det finns bara två ingångar till planen och blockera inte dessa
 • När du skickar mail till kursdeltagarna så tänk på att även mailadresser är att betrakta som personuppgift och inte får delas hur som helst. Använd gärna funktionen Hemlig kopia, där kan du lägga in alla mottagare, då ser mottagarna bara sitt eget namn.
 • Bra att veta: Våra deltagare kan få en enkät från Folkbildningsrådet, där de frågar personen om deras deltagande på våra kurser
 • Ca 2-4 gånger om året har vi instruktörsmöte, till dessa möten bjuds in någon person som har något intressant/vidarutvecklande att dela med sig av till instruktörer/träningsledare
 • Alla instruktörer/träningsledare ska gå Studiefrämjandets Ledarintroduktion (ca 1,5 timme) och  L1, Ledarutveckling steg 1

Instruktörer

Vad ska jag tänka på när jag ska hålla kurs?

 • Inbjudan skrivs av respektive instruktör och skickas till Annika Hedman, Amanda Hovenberg för publicering på hemsida och facebook.
 • Max 6 deltagare per ensam instruktör. Max 10 deltagare per instruktör+hjälpare. Coronarestriktioner kan komma att påverka antalet.
 • Normalt sett är en kurs är 6 tillfällen á 2 timmar. Kursavgift är 1200 kr/kurs.       Behövs fler tillfällen/timmar ökas kursavgiften med 100 kr/timme.
 • Kursanmälan sker till instruktören. registreras i en excelfil som blir instruktörens egen. där kan du gå in och se vilka som har anmält sig och deras uppgifter. Du får en länk till denna från Annika.
 • Kursavgiften ska betalas via bankgiro 679-0984 och ska vara betald senast en vecka innan kursstart alt vid sen anmälan snarast
 • Skicka deltagarlista till Christin Karlsson, raadalenkassor@gmail.com. Gör detta när du skickar inbetalningsinformation till kursdeltagarna
 • Christin uppdaterar filen med betalinfo, så håll koll i filen så att alla deltagarna har betalt.
 • Instruktörer som har fullgjort de kurser man skrev på för inför utbildningen, får ersättning för kurser med 100 kr per timme.
  För att få ersättning för en kurs så måste det vara minst 4 deltagare, för att få ersättning för temakvällar så måste det vara minst 2 deltagare.
  Hur man rapporterar in och får ersättning för genomförd kurs:Beställ blankett via mail från annika.hedman63@gmail.com  Blanketten mailas till raadalenkassor@gmail.com som får den bekräftad av HUG ansvarig. Blanketten skickas in efter varje kurs.
 • Instruktörer ersätts inte för kurser om de inte har rapporterat till Studiefrämjandet.
 • Kursutvärdering ska göras efter avslutad kurs, på Instruktörssidan finns länk till resp intruktörskurssutvärdering

Träningsgrupp Ledare

 • Fn kostar det inget att vara med i en träningsgrupp, klubben står dock inte för hyra av t ex ridhus och liknande.
 • Vill man ha tillgång till marken så kostar det 50 kr per person och halvår

Frågor om något? Kontakta HUG ansvarig: Annika Hedman, annika.hedman63@gmail.com, 0737-191501