Kommunens mark

Klubben får tillgång till marken på andra sidan vägen, se inringat på bild.

Men det är förrknippat med restriktioner.

  • Hund i koppel eller lina
  • Lämna inget efter
  • Varje tillfälle måste alltid anmälas till kommunen, detta görs genom att maila mig, Annika.
  • Inget viltspår
  • Max 8 hundar