Man-trailing

Man-trailing

Du lär hunden att hitta en bestämd person t.ex. inne i samhället bland andra människor. Hunden följer en vittring oavsett om den ligger på marken eller kommer med vinden. Det är en fördel (men inte nödvändigt) om du har med dig någon på kursen som hunden tycker mycket om och som den kan tänkas vilja hitta.

Krav/Förkunskaper: Inga